Om oss

PiratenTeatern

PiratenTeatern är en nystartad sommarteater på anrika Wollsjö Säteri i Vollsjö, där Fritiof Nilsson Piraten föddes. Teatern invigdes i juni 2017 när Friteatern hade premiär för sin uppsättning av Piratens ”Mannen som blev ensam”. De fem föreställningarna spelades för fulla hus.
Teaterladan rymmer 140 personer i teatersittning eller vid kafébord. Den har en bardisk med vatten, el, kylskåp med mera.

I lokalen hänger de historiska vapensköldarna för 51 adelsfamiljer som ägt Wollsjö säteri sedan 1351.

Hitta hit:

Wollsjö säteri är medeltida. Gården renoverades i slutet av 1700- talet och utgör i dag en relativt intakt 1700-talsmiljö. Kring gården har Vollsjö by och senare Vollsjö samhälle vuxit fram. Säteriet har ägts av en rad danska och svenska adelsfamiljer. Det blev så småningom kungsgård och arealen minskade senare i takt med att Vollsjö växte. Bland sentida ägare märks Ola Flygare, eller Jon Esping som patron på säteriet heter i Fritiof Nilsson Piratens berömda roman Bock i örtagård, som utspelas på Wollsjö säteri (Gottorp säteri i romanen).

Säteriets gästhus