PiratenTeaterns Vänner

Stöd PiratenTeatern! Bli medlem i PiratenTeaterns Vänner!

PiratenTeaterns Vänner är en ideell förening kopplad till PiratenTeatern i Vollsjö. Den är öppen för alla som vill främja och stödja PiratenTeaterns verksamhet som en allmän kulturmötesplats i Vollsjöbygden. Föreningen bildades i mitten av februari i år. Den har en styrelse som består av 18 ledamöter från Vollsjöbygden eller med anknytning till Skåne (Var god se Styrelsen).

Årsavgiften för 2018 är 100 kr för privatpersoner och 500 kr för företag. Medlemskap i föreningen berättigar till 20 procents rabatt på entréavgiften till alla årets evenemang (200 kr istället för 250 kr, som normalt är ordinarie pris). (Var god se Föreställningar).

För att ge tillfälle till diskussion om teater och andra arrangemang på PiratenTeatern serveras under 2018 alla medlemmar ärtsoppa med plättar till självkostnadspris på PiratenTeatern den första torsdagen i varje sommarmånad (juni-september). Föranmälan på sätt som kommer att kommuniceras under våren.

Medlemsavgiften kommer  att kunna erläggas via bankgiro eller postgiro så snart föreningen har registrerats. I väntan på vänföreningens bankgiro kan medlemsskap köpas kontant (100:-) i Blomstershopen i Vollsjö.

Kontaktperson: Henrik Andersson, vänföreningens ordförande, mobil 0708-34 18 82.


Årsmöte

Årsmöte i nybildade PiratenTeaterns Vänner. Alla intresserade är välkomna. Wollsjö Säteri i Vollsjö, söndag 8 april kl. 14.00