Storken i Vollsjö – ett seminarium

INBJUDAN TILL ”STORKEN I VOLLSJÖ” ETT SEMINARIUM PÅ PIRATENTEATERN I VOLLSJÖ

Storken, som i Sverige ”utrotades” på 1950-talet, är tack vare omfattande ideella insatser med stora kliv på väg tillbaka i Skåne och för första gången på nära 70 år häckar nu  åter ett storkpar i Vollsjö. Den 10 juni med början klockan 16 arrangeras på PiratenTeatern i Vollsjö ett seminarium som belyser storkens historia och väg tillbaka.  Seminariet öppnas av landshövdingen i Skåne Annelie Hultén och efter henne följer fyra föredragshållare  – våra främsta experter på storken. Bland övriga medverkande märks – med lite tur – de nykläckta storkungarna. Seminariet är gratis och öppet för alla djur- och naturintresserade.

Kontaktperson: Henrik Andersson, Wollsjö säteri, Tel 0708-341882

Wollsjö säteri. Konstnär: Fredrik Jensner

 

Pressrelease:

STORKEN TILLBAKA I VOLLSJÖ – EFTER NÄRA 70 ÅR PÅ FLYKT

Det var 1954 som det sista storkparet häckade i Skåne, i Karup inte långt från Vollsjö. Moderniseringen av det svenska lantbruket, med sjösänkningar,  dräneringar och torrläggningar hade ryckt undan våtmarken under storken, som inte längre kunde hitta fungerande levnadsbetingelser i Sverige. Från att sedan urminnes tider ha varit ett naturligt inslag i den skånska naturen och en sägenomspunnen och levande del av den svenska folkkulturen reducerades nu storken till en rolig historia om barnalstrande. Ingen kunde längre relatera bilden av en stork till den imponerande fågel som svävade fram över den skånska landsbygden. För ingen hade sett en levande stork. Den hade tvingats ”fly” till östra Europa och sydligare nejder, i väntan på bättre tider.

De kom 1989 när det så kallade storkprojektet startades. Det är en ideell verksamhet, som drivs av Skånes Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Skåne. Företag, kommuner och enskilda är bidragsgivare, så kallade faddrar. Enskilda volontärer bidrar med gratisarbete på fritiden och länsstyrelserna upplåter i vissa fall mark för de storkhägn som projektet driver. Flyinge Kungsgård norr om Lund, Hemmestorps Mölla utanför Veberöd, Karups Nygård utanför Blentarp och Fulltofta vid Ringsjön norr om Hörby är de  fyra uppfödningshägnen för avelsdjur. Härtill kommer fem mindre hägn som man driver i samarbete med enskilda markägare, som det på Wollsjö säteri i Vollsjö. Huvudproblemet projektet länge brottats med har varit hur man skulle få storkarna att bli flyttfåglar i enlighet med fåglarnas natur. De visade sig lätt bli bekväma, och låta sig matas i hägnen i Skåne. År 2011 hade man lärt sig metoder att hantera problemet och de senaste åren har 100-talet ungar kläckts i Skåne och blivit flyttfåglar.

Det är med spänd förväntan alla inblandade nu uppmärksamt följer storkparet som häckar i ett träd på Wollsjö säteri. Honan ruvar äggen och får ibland hjälp av hannen, när hon själv behöver sträcka på benen. Ungarna beräknas vara nykläckta i lagom tid till storkseminariet den 10 juni. Går det som beräknat kommer sedan de ungar som fötts på gården att känna sig hemma där, och när de själva blir könsmogna kan de häcka på de förberedda plattformarna på gårdens tak.

Vollsjöfotografen Johan Kempe ställer samtidigt på PiratenTeatern ut fotografier på Storkarna i säteriets hägn, vilka han har följt under två år.

Storken i Vollsjö. Fotograf: Johan Kempe.

 

Storkseminariet söndagen den 10 juni klockan 16:

 

Landshövdingen i Skåne, Annelie Hultén, öppnar seminariet.

 

Staffan Åkeby, ordförande i Skånes Ornitologiska Förening, vice ordförande i storkprojektet:

  • Storken och dess landskap; biologi, ekologi och historia

 

Per-Erik Larsson, pionjär inom storkuppfödning:

  • Storkprojektets tillblivelse och framväxt

 

Paul- Erik Jönsson, upphovsman till storkprojektet:

  • Myndigheternas roll och projektets första tid i Skåne

 

Petter Albinson, projektledare:

  • Dagens storkprojekt och morgondagens mål